Uluslararası Vizyon

Globalleşen sigorta sektörünün ihtiyaçlarına cevap vermek, ülkeler arası dil ve kültür farklılıklarının yarattığı engelleri kaldırmak, yine ülkeler arası mevzuat farklılığından kaynaklanan kayıpların önüne geçmek, dünyanın hemen hemen her noktasında ekspertiz hizmetine erişmeyi kolaylaştırmak, yurtdışı ekspertiz hizmetlerinin yerel anlayış ve alışkanlıklara uygun verilmesini sağlamak.